Informare

INFORMARE, privind noile cerinţe legale în materie de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor

SC ALCOR CONSULTING SRL , prin Mircea Anton VOITINOVICI, evaluator de risc la  securitatea fizică, înscris în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică (RNERSF) din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, la poziţia 389 , furnizează servicii de evaluare a riscului la securitatea fizică, în conformitate cu cerinţele specifice cuprinse în următoarele acte normative, respectiv: Legea 333/ 2003, republicată, H.G. 301/ 2012, cu modificările şi completările ulterioare precum şi cu Instrucţiunea nr. 9/ 2013 a Ministerului  Administraţiei şi Internelor.

Ce presupune evaluarea de risc la securitate fizică?

Analiza de risc la securitatea fizică se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

Documentaţia privind analiza de risc cuprinde:

  • Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică;
  • Grila de evaluare, specifică obiectului de activitate;
  • Documentele-suport.

Atenţie! Legea prevede ca doar evaluatorii de risc avizaţi şi înscrişi în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc să poată întocmi această documentaţie obligatorie pentru orice obiectiv care intră sub incidenţa Legii 333/ 2003.

Cine face obiectul analizei de risc conform anexelor la H.G. 301/2012?

Anexa 1  I   NSTITUTIILE DE CREDITARE (BANCI);

Anexa 2  I   NSTITUTIILE DE CREDITARE TIP ORGANIZATII COOPERATISTE SI INSTITUTII FINANCIARE NEBANCARE;

Anexa 3      SOCIETATILE CARE AU CA OBIECT DE ACTIVITATE SCHIMBUL VALUTAR;

Anexa 4      CASELE DE AMANET, UNITATILE PROFILATE PE ACTIVITATI CU METALE/ PIETRE PRETIOASE, MAGAZINE DE COMERCIALIZARE ARME SI MUNITII;

Anexa 5      UNITATILE POSTALE;

Anexa 6      STATIILE DE COMERCIALIZARE CARBURANTI;

Anexa 7      SPATIILE COMERCIALE CU SUPRAFATA MAI MARE DE 500 MP;

Anexa 8      SALILE SI INCINTELE DE EXPLOATARE A JOCURILOR DE NOROC;

Anexa 9      CASIERIILE FURNIZORILOR DE UTILITATI;

Anexa 10    AUTOMATELE DE TRANZACTII CU NUMERAR DIN AFARA SEDIILOR BANCARE;

Anexa 11    CENTRELE DE PROCESARE A NUMERARULUI;

Anexa 12    UNITATI FARA CERINTE MINIMALE.

De ce aveţi nevoie acum de evaluarea de risc ?

Conform H.G. 301/ 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,  toate activităţile de pază a obiectivelor pentru instituţii, societăţi comerciale, etc. care fac obiectul legislaţiei aferente, trebuie să se efectueze în baza unei analize de risc. Orice activitate de pază care nu se va fundamenta pe o astfel de analiză de risc este ilegală şi în consecinţă se sancţionează conform H.G. 301/ 2012, cu amendă de până la 50.000 RON.

Constatarea contravenţiilor şi aplicare sancţiunilor se fac de câtre poliţişti, jandarmi, precum şi de câtre primari sau împuterniciţii legali ai acestora.

De ce aveţi nevoie de un expert autorizat, înscris în RNERSF pentru întocmirea evaluării de risc?

Întrucât, conform art. 13 din Instrucţiunea nr. 9 a I.G.P.R., publicată în M.O. Nr. 164 din 27 martie 2013, prestatorii de servicii de pază nu pot efectua analize de risc la securitatea fizică pentru unităţile cu care aceştia, sau angajatorii acestora, au în derulare contracte pentru asigurarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, serviciilor de proiectare, instalare, modificare sau întreţinere a componentelor ori sistemelor de alarmare împotriva efracţiei. De aceea este neapărată nevoie de un expert autorizat. Cu alte cuvinte, societatea de pază cu care dumneavoastră aveţi contract în acest moment, nu poate să efectueze şi analiza de risc aferentă întocmirii planului de pază!

Ce este de făcut pentru ca organizaţia dumneavoastră să îndeplinească în termenii ceruţi de cadrul legal cerinţele privind întocmirea evaluării de risc la securitate fizică?

Efectuarea în termenul impus de lege a evaluării de risc pentru obiectivul sau obiectivele pe care le aveţi în administrare.

Întocmirea de re-evaluări, în conformitate cu cadrul legal prezentat, respectiv odată la fiecare 3 ani, sau la 30 respectiv 60 de zile în caz de schimbare a unor parametri din cadrul obiectivului sau în caz de producere a unui eveniment în cadrul obiectivului dvs.

Sper că informaţiile furnizate v-au fost utile pentru bunul mers al activităţii organizaţiei dvs. precum şi pentru conformarea cu cerinţele legale mai sus prezentate.

Cu deosebită consideraţie,

Mircea Anton VOITINOVICI

Parteneri

bvqicertindglcrocertsgssimtexsractuv